Washington Monument. (Taken with Instagram at Washington Monument)